Zapraszamy na 18-tą edycję Intensywnego Kursu Interwencji Kryzysowej - początek 19 kwietnia 2018

W kwietniu 2018 roku Grupa Arcan rozpoczyna kolejną, osiemnastą edycję  Intensywnego Kursu Interwencji Kryzysowej.
Zniżka 25% dla studentów obowiązuje nadal.
Planowany cykl składa się z:
 • czterech  30 godzinnych spotkań,
 • realizowanych w zamkniętej grupie.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z ludźmi w kryzysie lub zainteresowanych tą formą pomagania (pracownicy instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, służb emergencyjnych, sądownictwa, pozarządowych organizacji pomocowych, charytatywnych, studentów ostatnich lat kierunków związanych z pomaganiem itp.).

Terminy spotkań:

 1. 19 - 21 kwietnia 2018
  Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
 2. 17 - 19 maja 2018
  Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem
 3. 14 - 16 czerwca 2018
  Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof
 4. 6 - 8 września 2018
  Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby
Tematyka
 1. Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
  Kontakt ze sobą - wgląd we własne procesy psychiczne, komunikowanie się w pomaganiu, podstawowe zmienne relacyjne w procesie pomagania, kryzys - definicja i dynamika, "wewnętrzna mapa" interwenta a efektywność pomagania, analiza własnych zasobów i deficytów w kontekście interwencji kryzysowej, główne teorie kryzysu, ocena stanu klienta kryzysowego, problematyka kryzysu chronicznego, modele interwencji kryzysowej, budowanie kontaktu z klientem w kryzysie, style działania w interwencji kryzysowej, sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
 2. Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem
  Specyfika podatności na zagrożenie samobójcze w różnych okresach rozwojowych, teorie zachowań suicydalnych, osoba zagrożona samobójstwem - portret psychologiczny, syndrom presuicydalny, sposoby oceny zagrożeń samobójczych, czynniki podwyższonego ryzyka u młodzieży i osób dorosłych, problemy relacyjne w pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem, najczęstsze błędy w pracy z zagrożeniami samobójczymi, zasady i procedury efektywnej interwencji działania postwencyjne - planowanie i pomoc w rodzinie i w szkole.
 3. Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof
  Istota doświadczenia traumatycznego, psychologia ofiar wydarzeń losowych, metody szybkiej diagnozy głębokości uszkodzenia przez uraz (koncepcja Ryzyko - Zagrożenie), Zespół Stresu Pourazowego, sposoby identyfikacji zasobów radzenia sobie osób dotkniętych katastrofą, integralny model radzenia sobie BASIC Ph (wg M. Lahada) indywidualna i grupowa interwencja kryzysowa wobec ofiar kataklizmów i katastrof, zasady pomagania grupom i społecznościom, warunki efektywnego wykorzystania techniki grupowego odreagowania, proces debriefingu (CIPR a CISD).
 4. Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby
  Swoistość kryzysu utraty, dynamika doświadczania żałoby, fazowe ujęcia procesu żalu i żałoby po stracie, dziecko w żałobie, rodzaje utrat - różnicowanie przeżywania wg typów relacji, patologizacja procesu żałoby - czynniki i rozpoznawanie, interwencja kryzysowa w żałobie - cele, procedury, pomoc dziecku w przeżywaniu utraty, współpraca z otoczeniem społecznym osoby w żałobie, dyrektywy dla terapii klientów w patologicznym procesie żałoby, problematyka relacji w pomaganiu osobom przeżywającym kryzys utraty, ochrona interwenta przed doświadczaniem "wtórnej traumy".

Podczas kolejnych spotkań będziemy się również zajmować tak istotnymi zagadnieniami jak "ochrona" interwenta (postępowanie wobec trudnych, agresywnych klientów), zapobieganie powstawaniu syndromu wypalenia zawodowego, radzenie sobie ze zjawiskami relacyjnymi (przeniesienie, przeciwprzeniesienie), organizacja i funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej.
Treści programu zostały zaakceptowane przez Sekcję Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Absolwenci kursu otrzymują certyfikat zawierający szczegółowe informacje o treściach szkolenia i ilości godzin.

ProwadzenieMirosław Madejski, Wojciech Szlagura

Cena za uczestnictwo w kursie - 2600 zł (udział w zajęciach + materiały edukacyjne).

Zniżka dla studentów 25% (cena 1950 zł) - dotyczy studentów ostatnich lat kierunków pomocowych (np. psychologia, praca socjalna, pedagogika, medycyna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, nauki o rodzinie itp.). Wymagane zaświadczenie lub dokument potwierdzający status studenta.

Kurs odbywa się w - ośrodku Dwór Jur-Gast  w Wiśle - zajęcia oraz zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem. Koszt zakwaterowania i wyżywienia za jedną sesję - ok. 200 zł - płatny w częściach, za każdą sesję - w recepcji Dwór Jur-Gast).

Ważne - uczestnicy kursu akceptują warunek pobytu (noclegu i wyżywienia) w Dworze Jur - Gast w Wiśle. Kalkulacja kosztu uczestnictwa zostala sporządzona przy warunku skorzystania z noclegu i wyżywienia w miejscu, w którym odbywają się zajęcia.

Istnieje możliwość zapłaty za uczestnictwo (2600 zł) w czterech ratach po 650 zł przed każdą kolejną sesją (studenci po 488 zł).

W przypadkach losowych po pisemnej (e-mail) rezygnacji z uczestnictwa (po wniesieniu całości opłaty) zwracamy opłatę pomniejszoną o wysokość zadatku.

Zgłoszenia uczestnictwa - do 15 lutego 2018 r. na formularzu zgłoszeniowym lub e-mail, telefon - formularz zgłoszenia - oraz wpłata zadatku w wysokości 260 zł (studenci 195 zł) bezpośrednio po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

(Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników szkolenia - o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Późniejsze zgłoszenia będą honorowane w przypadku wolnych miejsc)

Wpłaty na konto:

MultiBank 41 114020170000410202788420

Kontakt:e-mail – gipis@interwencjakryzysowa.pl, tel. 606 319 203 (preferowany), tel. 33 816 65 73

Szkolenie odbędzie się w Wiśle - Dwór Jur-Gast, 43-460 Wisła, ul. Stalmacha 1,  tel.: 33 855 27 62, fax: 33 486 71 02, kom: +48 694 133 067,  www.dworjurgast.pl

Dwór Jur-Gast mieści się w centrum Wisły, naprzeciwko dworca PKP i PKS.

UWAGA!

Istnieje też możliwość realizacji szkoleń - całego kursu lub wybranych tematów - dla zorganizowanych grup (do 25 osób) w miejscu i czasie wskazanym przez zamawiających.