Osoby szkolące

Mirosław Madejski

psycholog z doświadczeniem w zakresie interwencji kryzysowej, treningu psychologicznego, tworzenia i realizacji programów szkoleniowych z obszaru zarządzania, pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej dla instytucji pomocy społecznej, agend rządowych i firm.

W latach 1991-94 twórca i współwłaściciel jednej z pierwszych Agencji Doradztwa Personalnego /badania potrzeb szkoleniowych, organizacja szkoleń, badania kompetencyjne kadr zarządzających/.

Współtwórca drugiego w Polsce ośrodka interwencji kryzysowej - Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej. W latach 1994-2000 szef Sekcji Interwencyjno-Terapeutycznej POIK.

Biegły sądowy specjalizujący się w sprawach problemów rodzinnych i opiekuńczych.

Obecnie zajmuje się praktyką psychologiczną i edukacją w zakresie interwencji kryzysowej i psychotraumatologii. Członek Zarządu Sekcji Naukowej Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikat z zakresu interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Komisji Certyfikatów Interwencji Kryzysowej PTP.

Wojciech Szlagura

psycholog kliniczny z doświadczeniem w zakresie organizacji pomocy społecznej, interwencji kryzysowej, zarządzania i edukacji.

W latach 1990-93 dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Inicjator, współtwórca i wykładowca Bielskiej Szkoły Polityki Społecznej. Twórca i dyrektor /1994-2000/ Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Uczestnik programu rozwoju profesjonalnego Council of International Programs na uniwersytecie West Virginia w Morgantown USA /1992/. W latach 1996-99 uczestnik projektu doskonalenia trenerów i konsultantów zarządzania MATRIK sponsorowanego przez British Council. Posiada Międzynarodowy Certyfikat w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju - Thames Valley University - London.

Aktualnie zajmuje się praktyką psychologiczną i edukacją w zakresie interwencji kryzysowej i psychotraumatologii. Wiceprzewodniczący Sekcji Naukowej Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikat z zakresu interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przewodniczący Komisji Odwoławczej Certyfikatów Interwencji Kryzysowej PTP.