Szkolenia i superwizje

"Interwencja kryzysowa i okolice"

Od wielu lat zajmujemy się, w oparciu o nasze własne doświadczenia, przekazywaniem wiedzy i umiejętności z zakresu pomagania oraz zarządzania instytucjami, których misją jest świadczenie pomocy.

Szczególną satysfakcję sprawia nam możliwość towarzyszenia w rozwoju profesjonalnym ludzi i instytucji, z którymi współpracujemy. Od 2010 roku jesteśmy certyfikowanymi interwentami - superwizorami interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego co jest formalnym uprawnieniem do świadczenia superwizji dla pracowników instytucji i organizacji zajmujących się interwencją kryzysową.

Chcemy żeby efektem naszych szkoleń i superwizji było:

  1. poszerzenie wiedzy teoretycznej i pogłębienie rozumienia zagadnień kryzysowych oraz problemów zarządzania instytucjami pomocowymi,
  2. wyposażenie uczestników w procedury i umiejętności praktyczne podnoszące jakość i komfort funkcjonowania zawodowego,
  3. pomoc w ukierunkowaniu rozwoju osobistego w kontekście sprawności profesjonalnej.