Nasze motto

Przytoczone jako motto tej strony słowa twórczyni nowego podejścia do pomagania osobom przeżywającym poważne doświadczenia psychiczne, w szczególności ofiarom różnorakich urazów, Francine Shapiro w sposób bardzo lapidarny ale jednocześnie ambitny i optymistyczny ukazują wyzwanie jakie stoi przed interwencją kryzysową.

Dzieje kultury, historia sztuk dostarczają niezliczonych przykładów ludzkiej zdolności przetwarzania cierpienia w sztukę. Dla wielu twórców tworzenie było swoistym procesem psychoterapii, podstawowym mechanizmem radzenia sobie, z konfliktem, urazem, bólem. Jedni zdobywali wewnętrzną wolność, integrując cierpienie z całością swego doświadczenia, inni do śmierci - nierzadko samobójczej - borykali się z nieposkromionymi demonami własnego wnętrza.  Więcej »

Interwencja kryzysowa

Witamy na stronie adresowanej do wszystkich zainteresowanych problematyką pomagania osobom w kryzysie.

Chcemy aby witryna ta w pierwszym rzędzie stanowiła forum wymiany istotnych informacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w praktykę pomagania kryzysowego. Dla tych zaś, którzy poszukują pomocy w kryzysach własnych lub bliskich osób była rodzajem książki adresowej umożliwiającej szybkie dotarcie do właściwego miejsca.

Zapraszamy zatem do współtworzenia tej strony zarówno tych, którzy zajmują się interwencją kryzysową w strukturach ośrodków funkcjonujących w systemie pomocy społecznej, służby zdrowia, innych resortów, Kościołów oraz organizacji pozarządowych.  Więcej »

Studium Interwencji Kryzysowej - 30 edycja, początek 10 października 2024 r. Zniżka dla studentów.

Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń zaprasza na kolejną - 30-tą - edycję czteroczęściowego Studium Interwencji Kryzysowej - (do 2018 roku ten cykl szkoleniowy nosił nazwę "Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej", jest realizowany od 2007 roku).
 
Podstawowym celem naszego Studium jest nauczenie uczestników myślenia i działania w paradygmacie profesjonalnej interwencji kryzysowej czyli adekwatnego rozumienia stanu osoby w kryzysie - jej myślenia, odczuwania i zachowań. Oznacza to również umiejętność doboru narzędzi oceny jej stanu i sposobów pracy nad wyjściem z kryzysu.
 
Program Studium posiada formalną akceptację Zarządu Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
(zniżka dla studentów studiów dziennych obowiązuje nadal)
 
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z ludźmi w kryzysie lub zainteresowanych tą formą pomagania - pracowników instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, służb emergencyjnych, sądownictwa, pozarządowych organizacji pomocowych, charytatywnych, osób duchownych, studentów ostatnich lat kierunków związanych z pomaganiem etc.).
 
Studium składa się z:
  • czterech, trwających dwa i pół dnia, spotkań,
  • realizowanych w zamkniętej grupie.

Terminy spotkań:

1/ 10 - 12 października 2024 r.  - Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej

2/ 14 - 16 listopada 2024 r. - Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem

3/ 12 - 14 grudnia 2024 r.  - Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof

4/ 16 - 18 stycznia 2025 r.  - Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby

   Więcej »

Subskrybuj zawartość