Studium Interwencji Kryzysowej - 29 edycja, początek 8 lutego 2024 r. Zniżka dla studentów.

Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń zaprasza na kolejną - 29-tą - edycję czteroczęściowego Studium Interwencji Kryzysowej - (do 2018 roku ten cykl szkoleniowy nosił nazwę "Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej", jest realizowany od 2007 roku).
 
Podstawowym celem naszego Studium jest nauczenie uczestników myślenia i działania w paradygmacie profesjonalnej interwencji kryzysowej czyli adekwatnego rozumienia stanu osoby w kryzysie - jej myślenia, odczuwania i zachowań. Oznacza to również umiejętność doboru narzędzi oceny jej stanu i sposobów pracy nad wyjściem z kryzysu.
 
Program Studium posiada formalną akceptację Zarządu Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
(zniżka dla studentów studiów dziennych obowiązuje nadal)
 
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z ludźmi w kryzysie lub zainteresowanych tą formą pomagania - pracowników instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, służb emergencyjnych, sądownictwa, pozarządowych organizacji pomocowych, charytatywnych, osób duchownych, studentów ostatnich lat kierunków związanych z pomaganiem etc.).
 
Studium składa się z:
 • czterech, trwających dwa i pół dnia, spotkań,
 • realizowanych w zamkniętej grupie.

Terminy spotkań:

1/ 8 - 10 lutego 2024 r.  - Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej

2/ 7 - 9 marca 2024 r. - Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem

3/ 4 - 6 kwietnia 2024 r.  - Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof

4/ 9 - 11 maja 2023 r.  - Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby

 

Tematyka:
 1. Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
  Kontakt ze sobą - wgląd we własne procesy psychiczne, komunikowanie się w pomaganiu, podstawowe zmienne relacyjne w procesie pomagania, kryzys - definicja i dynamika, "wewnętrzna mapa" interwenta a efektywność pomagania, analiza własnych zasobów i deficytów w kontekście interwencji kryzysowej, główne teorie kryzysu, ocena stanu klienta kryzysowego, problematyka kryzysu chronicznego, modele interwencji kryzysowej, budowanie kontaktu z klientem w kryzysie, style działania w interwencji kryzysowej, sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
 2. Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem
  Specyfika podatności na zagrożenie samobójcze w różnych okresach rozwojowych, teorie zachowań suicydalnych, osoba zagrożona samobójstwem - portret psychologiczny, syndrom presuicydalny, sposoby oceny zagrożeń samobójczych, czynniki podwyższonego ryzyka u młodzieży i osób dorosłych, problemy relacyjne w pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem, najczęstsze błędy w pracy z zagrożeniami samobójczymi, zasady i procedury efektywnej interwencji działania postwencyjne - planowanie i pomoc w rodzinie i w szkole.
 3. Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof
  Istota doświadczenia traumatycznego, psychologia ofiar wydarzeń losowych, metody szybkiej diagnozy głębokości uszkodzenia przez uraz (koncepcja Ryzyko - Zagrożenie), Zespół Stresu Pourazowego, sposoby identyfikacji zasobów radzenia sobie osób dotkniętych katastrofą, integralny model radzenia sobie BASIC Ph (wg M. Lahada) indywidualna i grupowa interwencja kryzysowa wobec ofiar kataklizmów i katastrof, zasady pomagania grupom i społecznościom, warunki efektywnego wykorzystania techniki grupowego odreagowania, proces debriefingu (CIPR a CISD).
 4. Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby
  Swoistość kryzysu utraty, dynamika doświadczania żałoby, fazowe ujęcia procesu żalu i żałoby po stracie, dziecko w żałobie, rodzaje utrat - różnicowanie przeżywania wg typów relacji, patologizacja procesu żałoby - czynniki i rozpoznawanie, interwencja kryzysowa w żałobie - cele, procedury, pomoc dziecku w przeżywaniu utraty, współpraca z otoczeniem społecznym osoby w żałobie, dyrektywy dla terapii klientów w patologicznym procesie żałoby, problematyka relacji w pomaganiu osobom przeżywającym kryzys utraty, ochrona interwenta przed doświadczaniem "wtórnej traumy".

Absolwenci studium otrzymują certyfikat zawierający szczegółowe informacje o treściach szkolenia i ilości godzin.

ProwadzenieMirosław Madejski, Wojciech Szlagura

Cena za uczestnictwo w studium - 3200 (udział w zajęciach + materiały edukacyjne). Cena ze zniżką dla studentów - 2600 zł - dotyczy studentów studiów dziennych, ostatnich lat kierunków pomocowych (np. psychologia, praca socjalna, pedagogika, medycyna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, nauki o rodzinie itp.). Wymagane zaświadczenie lub dokument potwierdzający status studenta.

Studium odbędzie się w Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Ustroniu, przy ulicy Wiejskiej 8.

Na  stronie www.niepelnosprawniustron.pl znajduje się spacer wirtualny po placówce oraz mapa dojazdu.
Ośrodek znajduje się w dzielnicy Ustroń-Nierodzim, przy wjeździe do miasta. Z drogi dwupasmowej Katowice- Wisła (941) skręcamy w prawo za Restauracją Mc Donald's. 
Dojeżdżający autobusem powinni wysiąść na przystanku Nierodzim-Spółdzielnia. Pieszy dystans od przystanku do Ośrodka wynosi 5 minut.
Miejsce jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 
 
 Uwaga. W związku z coraz bardziej zróżnicowanymi oczekiwaniami i potrzebami uczestników dotyczącymi warunków pobytowych podczas ostatnich edycji Studium podjęliśmy decyzję o rezygnacji z dotychczasowej praktyki tj. powiązania miejsca realizacji szkolenia z zakwaterowaniem w hotelu .
 
Obecnie uczestnicy SIK we własnym zakresie zapewniają sobie noclegi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Ustroń jest miejscowością turystyczną i posiada szeroką bazę noclegową. Każdy znajdzie coś odpowiedniego do swoich oczekiwań.
Przykładowa propozycja zakwaterowania w dobrym standardzie to na przykład  Willa Kolor w Ustroniu   http://www.willakolor.pl/
 
Istnieje możliwość skorzystania z obiadów z kuchni cateringowej na terenie ośrodka (w czwartek i piątek), oferującej menu tradycyjne, bezglutenowe, wegańskie. 
Koszt obiadu (zupa i drugie danie) - aktualnie - ok. 25 zł.

"Coffee break" w trakcie trzech dni szkolenia - kawa z dobrego expresu, kawa parzona, kawa rozpuszczalna, herbata, woda, owoce - w cenie 20 zł za cały zjazd.

 

Istnieje możliwość zapłaty za uczestnictwo studium w ratach - przed każdą sesją po 800 zł (studenci po 650 zł).

W przypadkach losowych po pisemnej (e-mail) rezygnacji z uczestnictwa (po wniesieniu całości opłaty) zwracamy opłatę pomniejszoną o wysokość zadatku.

Zgłoszenia uczestnictwa - do 10 stycznia 2024 r. na formularzu zgłoszeniowym lub e-mail, - formularz zgłoszenia . Będziemy prosić Państwa o wpłatę zadatku w wysokości 640 zł (studenci 520 zł) bezpośrednio po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Dokonanie wpłaty zadatku gwarantuje miejsce na Studium. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa - najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem Studium - zwracamy wpłacony zadatek.

(Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników szkolenia - o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Późniejsze zgłoszenia będą honorowane w przypadku wolnych miejsc)

Wpłaty na konto:

MultiBank 41 114020170000410202788420

Kontakt:e-mail – gipis@interwencjakryzysowa.pl, tel. 606 319 203 (preferowany), tel. 33 816 65 73

 

Istnieje też możliwość realizacji szkoleń - całego kursu lub wybranych tematów - dla zorganizowanych grup (do 20 osób) w miejscu wskazanym przez zamawiających. Terminy ustalamy z zamawiającym.

Informujemy, że przetwarzane dane osobowe są wyłącznie w celu przeprowadzenia szkoleń. Wraz z zakończeniem szkoleń Grupa Arcan  kończy proces przetwarzania Państwa danych osobowych i usuwa je na trwałe ze swojej bazy danych.