Stres w Pomaganiu - Profilaktyka Wypalenia Zawodowego

  • natura i dynamika stresu,
  • wypalenie zawodowe osób pomagających,
  • osobowość a stres i wypalenie,
  • schematy myślenia o sobie sprzyjające wypaleniu,
  • czynniki odporności na stres,
  • sposoby kontroli stresu,
  • metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu,
  • "terapia" wypalenia,
  • instytucjonalne uwarunkowania efektywności pracowników,
  • warunki osiągania satysfakcji w pracy.