Praca z Osobami Zagrożonymi Samobójstwem

  • teorie zachowań suicydalnych,
  • portret psychologiczny osoby zagrożonej samobójstwem,
  • sposoby oceny zagrożeń,
  • syndrom presuicydalny i czynniki podwyższonego ryzyka,
  • podejścia terapeutyczne użyteczne w pracy z osobami zagrożonymi,
  • podstawowe zasady pracy interwencyjnej z klientem suicydalnym,
  • profilaktyka suicydalna.