Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

Końcem 2008 roku na zaproszenie dyrektor Powiatowego Centrum pomocy Rodzienie w Ropczycach, Pani Zofii Mudryk Grupa Arcan przeprowadziła dla pracowników Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz przedstawicieli innych służb zaangażowanych w działanie systemu zarządzania kryzysowego (straż pożarna, policja, sąd, edukacja itp.) trzydniowe warsztaty poświęcone pomaganiu osobom i społecznościom  dotkniętym katastrofami i kataklizmami.

Przedstawiciele różnych profesji wnosili w pracę grupy wielość rozmaitych doświadczeń i punktów widzenia, co w istotny sposób poszerzało spektrum  myślenia o aspektach doświadczania traumy masowej i reagowania na nią. Niebagatelną korzyścią wspólnej pracy było pogłębienie relacji pomiedzy uczestnikami szkolenia i możliwość wykorzystywania w przyszłej pracy interwencyjnej jednolitego systemu pojęć odnoszącego się do traumatycznego doświadczenia.

Kontynuacją współpracy z ropczyckim PCPR był udział  w Konferencji „Szczęśliwe dziecko-szczęśliwy człowiek”, zorganizowanej w ramach Wojewódzkiej Kampanii Społecznej na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. W jej drugim etapie pod nazwą „Interwencja kryzysowa wobec dzieci krzywdzonych i zagrożonych zachowaniami suicydalnymi”  przeprowadziliśmy szkolenie dla osób różnych profesji zajmujących się pracą z dziećmi i rodzinami. 

W naszym odczuciu czas spędzony wspólnie w ropczyckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej był owocny zarówno dla prowadzących warsztaty jak i ich uczestników.