Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Bardzo się cieszę, że uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez Grupę ARCAN. Zajęcia prowadzone są w sposób kompetentny; uczestnicy zajęć mają możliwość aktywnego udziału w poszczególnych zadaniach - tak, żeby poznać nie tylko teorię, ale ćwiczyć konkretne umiejętności pomocne w pracy z osobą znajdującą się w krytycznej dla siebie sytuacji oraz skonfrontować się z własnymi emocjami, potrzebami charakterystycznymi dla poszczególnych, trudnych zdarzeń. Ogromną zaletą zajęć są materiały, które otrzymują uczestnicy, kompetencje i praktyka Prowadzących oraz atmosfera zajęć. Dla mnie samej bardzo cenne jest doświadczenie osób prowadzących – pana Wojciecha Szlagury i Mirosława Madejskiego, podkreślanie różnic pracy psychoterapeutycznej i interwencji w kryzysie, podkreślanie odpowiedzialności jaka spoczywa na nas w kontakcie z drugim człowiekiem.

Bardzo zachęcam, do udziału w Intensywnym Kursie Interwencji oraz do udziału w zajęciach na temat przemocy oraz profilaktyki zespołu wypalenia. Te ostatnie zajęcia w dużym stopniu pozwalają na autorefleksję i analizę własnych sposobów reagowania na obciążenie pracą.

Dorota Gołąb
Kierownik Pracowni Psychologii Klinicznej
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu