Udział w "Szkole Eksploatacji Podziemnej"

W Szczyrku w dniach 20 - 24 lutego 2006 r. miała miejsce doroczna edycja organizowanej przez Polską Akademię Nauk i Akademię Górniczo-Hutniczą "Szkoły Eksploatacji Podziemnej".

W jej ramach GIPiS ARCAN prowadził z udziałem st. kpt. Anny Rokity Pawłowskiej (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) warsztaty antystresowe dla przedstawicieli kadry zarządzającej. Zagrożenia i obciążenia emocjonalne związane z zarządzaniem i kierowaniem pracą ludzi w kopalniach wymagają zwrócenia szczególnej uwagi na posiadanie skutecznych narzędzi bieżącego redukowania napięć i obciążeń stresowych.