Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu

"Z wielką satysfakcją pragniemy zarekomendować oraz potwierdzić wysokie kwalifikacje Pana Wojciecha Szlagury oraz Pana Mirosława Madejskiego prowadzących Grupę "ARCAN".

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu współpracuje z Grupą "ARCAN" od 1998 roku tj. od czasu, kiedy wystąpiliśmy z inicjatywą utworzenia w Wałbrzychu specjalistycznej placówki udzielającej schronienia, pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz prawnej ofiarom przemocy w rodzinie.

Kierujący wówczas Podbeskidzkim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Bielsku- Białej Pan Wojciech Szlagura i Pan Mirosław Madejski udzielili nam wielu cennych uwag, porad, konsultacji. Ich bogate doświadczenie pozwoliło zdecydowanie lepiej przygotować się i stworzyć odpowiednie warunki do otwarcia ośrodka interwencji kryzysowej w Wałbrzychu.

Przeprowadzone przez Grupą "ARCAN" szkolenia specjalistyczne dla kadry Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka z zakresu interwencji kryzysowej, pracy z klientem suicydalnym, pracy z osobą i rodziną dotkniętą problemem bezrobocia spotkały się z dużym uznaniem uczestników, potwierdziły ogromną wiedzę i doświadczenie prowadzących oraz ich profesjonalizm w doborze treści i metod szkolenia.

Pan Wojciech Szlagura i Pan Mirosław Madejski służą na bieżąco pomocą w rozwiązywaniu najpoważniejszych problemów związanych z prowadzeniem otwartego w 2000 r. i prowadzonego przez nasze stowarzyszenie Rodzinnego Ośrodka Interwencyjno-Mediacyjnego w Wałbrzychu."

Lech Stachera - Przewodniczący Zarządu