Studium w Choroszczy

Z inicjatywy dr Agaty Węglińskiej - ordynatora oddziału psychiatrii dziecięcej szpitala w Choroszczy trwa od października 2005 roku prowadzony przez M. Madejskiego i W. Szlagurę Kurs Interwencji Kryzysowej. Uczestnikami cyklu warsztatów są psychiatrzy i psycholodzy ze środowiska białostockiego.

Ośmiospotkaniowy cykl szkoleniowy obejmuje tematy związane z podstawami profesjonalnej interwencji kryzysowej, pomocy osobom zagrożonym samobójstwem, interwencją indywidualną i grupową w sytuacji traumy masowej (katastrofy, kataklizmy itp.), pomocą osobom doświadczającym przemocy, interwencją w kryzysie utraty i żałoby.

Przedmiotem zajęć są również tematy dotyczące ochrony pomagających - praca z trudnymi, agresywnymi klientami i wypalenie zawodowe.Uczestnicy szkolenia wykazują się dużym zaangażowaniem, gotowością dzielenia się swymi doświadczeniami i kompetencjami i odwagą "wchodzenia" w trudne tematy.