Spotkania z zespołem Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach

W listopadzie 2006 roku Grupa Arcan przeprowadziła szkolenie dla zespołu CPR w Katowicach. Zespół ten tworzą wybrani dyspozytorzy z Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej. W spotkaniach brali również udział pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice.

Podstawowymi tematami szkolenia były psychologiczne warunki dobrej współpracy w zespole, umiejętności skutecznego działania (profesjonalnej mini-interwencji) wobec osób przeżywających trudne chwile a nawet doświadczających reakcji kryzysowych. Innym ważnym tematem była sprawa umiejętnego radzenia sobie z własnymi znacznymi obciążeniami wynikającymi z tempa pracy, odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz z emocjonalnych reakcji (często agresywnych) osób poszukujących pomocy.

Dla prowadzących szkolenie cennym doświadczeniem był kontakt z uczestnikami, którzy są wysokiej klasy profesjonalistami w zakresie przekazu informacji i pomocy w sytuacjach zagrożeń i kryzysu. Dzięki otwartości, zaangażowaniu, wysokiej gotowości uczestników do kreatywnego reagowania na nowe treści praca na warsztatach była dynamiczna i ciekawa i dawała prowadzącym duże poczucie satysfakcji.

Szkolenie zostało zorganizowane i przygotowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice.