Regionalny Ośrodek Szkoleń przy SPPSS w Gdańsku

"Grupa ARCAN współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Szkoleń przy Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku. Realizuje autorskie programy szkoleniowe z zakresu interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, relacji międzyludzkich i zarządzania. Wykonywane przez firmę Arcan prace cechują się bardzo wysokim poziomem zarówno merytorycznym jak i formalnym. Bogata zawartość treściowa uwzględnia najnowsze osiągnięcia nauki i podawana jest w atrakcyjnej i aktywizującej uczestników formie.

W związku z powyższym rekomendujemy usługi GIPiS Arcan."

Alicja Majewska-Gałęziak - Dyrektor