Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zakres usług:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc prawna
 • Psychoterapia
 • Grupy wsparcia
 • Hostel

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Przemoc seksualna
 • Utraty - żałoba, żal
 • Bezrobocie

Adres:

Ks. Sajny 2a
05-530 Góra Kalwaria (mazowieckie)

Telefon:

(022) 757-68-20
(022)736-31-21

Zasięg: Powiat Piaseczyński
Organ nadrzędny: Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Szef: p.o. dyrektora Łukasz Kopytowski

Czynny: całodobowo