Ośrodek Interwencji Kryzysowej "Nadzieja"

Zakres usług:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc socjalna (praca socjalna)
 • Pomoc prawna
 • Grupy wsparcia
 • Hostel
 • systemowa terapia rodzin, TSR

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Przemoc seksualna
 • Wykorzystywanie seksualne dzieci
 • Utraty okołoporodowe
 • Bezrobocie
 • Wypadki, katastrofy

Adres:

1 Maja 12
57-256 Bardo (dolnośląskie)

Telefon:

(0-74) 817-15-52

Zasięg: pow. Zabkowicki (terapia i porady dla każdego)
Organ nadrzędny: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zabkowicach Śl.
Szef: Bożena Popiela- Jaworska

Czynny: dni powszednie (pn- pt) 8:00- 20:00

Tryb przyjmowania klientów: Klienci ambulatoryni przyjmowani w momencie zgłoszenia się. Do prawnika i na sesję psychologiczną po wcześniejszym umówieniu (telefinicznie, listownie, przez internet lub osobioście). Do Hostelu przyjmowane są osoby ze skierowaniem z PCPR w Ząbkowicach Śl.