Ośrodek Interwencji Kryzysowej Jelenia Góra

Zakres usług:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc socjalna (praca socjalna)
 • Pomoc prawna
 • Pomoc medyczna
 • Psychoterapia
 • Grupy wsparcia
 • opieka nad osobami dorosłymi całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Przemoc seksualna
 • Wykorzystywanie seksualne dzieci
 • Utraty okołoporodowe
 • Utraty - żałoba, żal
 • Bezrobocie
 • Wypadki, katastrofy
 • bezdomność, samotność, rozwody, izolacja, ofiary handlu ludźmi.

Adres:

Al. Jana Pawła II 7
58-500 Jelenia Góra (dolnośląskie)

Telefon:

75/6439100
607550453
607550484

E-mail:

Zasięg: Miasto Jelenia Góra; porozumienie z Powiatem
Organ nadrzędny: Urząd Miasta Jelenia Góra
Szef: Dyrektor mgr Maria Karpińska

Czynny: pon.-pt. 8.00 - 20.00

Tryb przyjmowania klientów: w Ośrodku i poza Ośrodkiem (poradnictwo przez telefon) poradnictwo przez telefon