Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zakres usług:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc socjalna (praca socjalna)
 • Pomoc prawna
 • Grupy wsparcia
 • Hostel
 • pedagogiczna, psychiatryczna, interwencje w środowisku

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Przemoc seksualna
 • Bezrobocie
 • Wypadki, katastrofy
 • przeżycia traumatyczne,

Adres:

Sikorskiego 134
44-103 Gliwice (śląskie)

Telefon:

32 335 41 50 – całodobowo
510-230-115

Zasięg: Gliwice
Organ nadrzędny: Ośrodek Pomocy Społecznej
Szef: mgr Brygida Jankowska

Czynny: całodobowo we wszystkie dni w roku

Tryb przyjmowania klientów: Pomocy w formie wsparcia, porady, konsultacji i terapii udzielamy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00. Pomocy w formie schronienia w Hostelu udzielamy całą dobę – także w soboty, niedziele i święta w godzinach nocnych, tj. od 20:00 do 8:00.