Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudnik

Zakres usług:

  • Pomoc psychologiczna
  • Pomoc socjalna (praca socjalna)
  • Pomoc prawna
  • Grupy wsparcia
  • poradnictwo dla osób uzależnionych od narkotyków

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

  • Konflikty rodzinne
  • Przemoc domowa
  • Agresja
  • osoby uzależnione od narkotyków

Adres:

Kościuszki 55a
48-200 Prudnik (opolskie)

Telefon:

(0-77) 436-47-00

Zasięg: powiat prudnicki
Organ nadrzędny: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
Szef: mgr Teresa Małkowska

Czynny: poniedziałek- czwartek w godzinach 8.00-18.00

Tryb przyjmowania klientów: klienci przyjmowani są w dniu zgłoszenia się