Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zakres usług:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc socjalna (praca socjalna)
 • Pomoc prawna
 • Psychoterapia
 • Grupy wsparcia
 • Hostel
 • mediacje rodzinne

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Przemoc seksualna
 • Wykorzystywanie seksualne dzieci

Adres:

Malczewskiego 20b
26-600 Radom (mazowieckie)

Telefon:

(0-48) 362-27-45

Zasięg: Miasto Radom
Organ nadrzędny: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM
Szef: Włodzimierz Wolski

Czynny: całodobowo

Tryb przyjmowania klientów: -osobiście -telefonicznie tel.zaufania 9288 - skierowania MOPS - Policja