Rodzinny Ośrodek Interwencyjno-Mediacyjny

Zakres usług:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc socjalna (praca socjalna)
 • Pomoc prawna
 • Psychoterapia
 • Grupy wsparcia
 • Hostel

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Przemoc seksualna
 • Wykorzystywanie seksualne dzieci
 • Bezrobocie
 • Wypadki, katastrofy
 • mediacje sądowe i rodzinne

Adres:

Wrocławska 115
58-306 Wałbrzych (dolnośląskie)

Telefon:

666-66-55

Zasięg: Wałbrzych i sąsiednie powiaty
Organ nadrzędny: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu
Szef: Stachera Lech

Czynny: całodobowo 7 dni w tygodniu

Tryb przyjmowania klientów: zgłoszenia indywidualne, skierowania od instytucji (Policja. MOPS, OPS, kuratorzy), pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni