Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

"Z Grupą ARCAN M. Madejski & W. Szlagura Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni współpracuje od 5 lat.
W roku 2001 firma ta zorganizowała na naszym terenie trzy szkolenia warsztatowe:

  • "Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem",
  • "Praca z trudnym klientem; większa skuteczność - mniejsze obciążenie",
  • "Jak łatwiej i efektywniej zarządzać instytucją pomocową - wstęp do TQM".

Pracownicy nasi uczestniczyli również w warsztacie pod nazwą "Program wychodzenia z bezdomności"...
Wszystkie szkolenia były przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny, a jednocześnie ciekawy i wyzwalający aktywność własną uczestników. Ponadto zaznaczyć należy, iż Panowie M. Madejski i W. Szlagura służyli niejednokrotnie koleżeńską radą i pomocą w rozwiązywaniu trudności interpersonalnych, pojawiających się w naszym zespole pracowniczym.

Z dotychczasowej współpracy jesteśmy bardzo zadowoleni i zamierzamy ją kontynuować."

Cecylia Tuźnik - Dyrektor