Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

"Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu współpracuje z Grupą ARCAN od 1999 roku.

Wieloletnia współpraca przynosi wymierne rezultaty w zakresie rozwoju form pomocy ludziom przeżywających kryzysy, podniesienia jakości pracy pracowników Ośrodka oraz współdziałających z nami organizacji pozarządowych.

Przeprowadzane przez specjalistów z firmy szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej oraz dzielenie się ich bogatym doświadczeniem zarówno w bezpośrednie pracy interwencyjnej jak i zagadnieniach organizacji i zarządzania systemem pomocy kryzysowej wydatnie pomogły w stworzeniu w Wałbrzychu dobrze funkcjonującej sieci interwencji.

Realizowane przez Grupę Arcan szkolenia cechują się niezmiennie wysokim poziomem merytorycznym, dynamiczną, aktywizującą formę zajęć oraz dobrą bezpieczną atmosferę sprzyjającą rozwojowi zawodowemu i osobistemu uczestników.

Prowadzone przez Arcan szkolenia i superwizje pomagają pracownikom w utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług".

Jerzy Frajnagiel - Dyrektor