Konferencja w Szczyrku

Zapowiadana konferencja "Interwencja kryzysowa - stan, potrzeby, perspektywy" odbyła się w Szczyrku w dniach 23 - 25 września 2004 roku. Uczestniczyło w niej około 150 osób reprezentujących działające w Polsce ośrodki interwencji kryzysowej a także instytucje i organizacje związane z tą formą pomagania.

Podczas konferencji wygłoszone zostały między innymi referaty:

 • "Kryzys duchowy we współczesnym Świecie",
  ks. bp Tadeusz Rakoczy, Ordynariusz Diecezji Bielsko - Żywieckiej
 • "Pojęcie ciągłości i jego implikacje dla interwencji kryzysowej",
  prof. Mooli Lahad, Community Stress Prevention Center, Tel Hai Academic College, Kirijat Shemona, Izrael

Wykład prof. Mooli Lahada
Wykład profesora  Mooli Lahada

 • "Współczesne zagrożenia",
  prof. Jan Jerschina , Instytut Badań i Opinii Publicznej, Kraków
 • "Kryzys wieku średniego",
  prof. Piotr Oleś, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • "Biologia traumy",
  dr hab. Janusz Heitzman, Katedra Psychiatrii Collegium Medicum, UJ
 • "Zagrożenia w interwencji kryzysowej",
  dr Wanda Badura - Madej, dr Agnieszka Dobrzyńska - Mesterhazy, dr Elżbieta Leśniak z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie

dr Wanda Badura - Madej
dr Wanda Badura - Madej

 • "Aktualny stan interwencji kryzysowej w Polsce",
  Wojciech Szlagura, dr Elżbieta Leśniak, Mirosław Madejski z Zarządu Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP
 • "Efektywność interwencji kryzysowej",
  Jadwiga Piątek, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie
 • "Interwencja kryzysowa w służbach mundurowych",
  płk Jerzy Patoka, Dowództwo Wojsk Lądowych

Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji

Odbywała się również praca w grupach warsztatowych.

 • "Standardy interwencji kryzysowej" były przedmiotem pracy pod kierunkiem dr Elżbiety Leśniak
 • "Formalno - organizacyjne problemy interwencji kryzysowej" - mgr Wojciech Szlagura, mgr Mirosław Madejski, Grupa Interwencji Psychologicznej "Arcan", Bielsko Biała
 • "Ochrona pomagających i ratowników w traumach masowych" - płk mgr Jerzy Patoka, Dowództwo Wojsk Lądowych, Zarząd Zasobów Osobowych, Warszawa
 • "Pomoc psychologiczna po próbach samobójczych" - mgr Łucja Szczepańska, Klinika Toksykologii, Collegium Medicum UJ
 • "Interwencyjne działania psychologiczne wobec chorych w terminalnej fazie choroby" - mgr Halina Lebiedowicz, Klinika Hematologii Collegium Medicum, UJ
 • "Kryzysy i interwencja kryzysowa wobec dzieci" - mgr Jacek Mesterhazy, Zakład Psychologii Zdrowia Collegium Medicum UJ
 • "Interwencja kryzysowa w szkołach" - mgr Jovanka Gąsiorowska, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Kraków