To już cztery lata

Już cztery lata minęły od momentu gdy Małgorzata Skup - koordynator Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzienie w Kielcach zaprosiła nas do przeprowadzenia szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej dla pracowników zatrudnionych w strukturach kieleckiego MOPR-u odpowiedzialnych za pomoc klientom przeżywającym szczególnie trudne sytuacje.
Od poczatku szkolenia odbywają się na terenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, którego pracą kieruje Grażyna Pisarczyk.
Zarówno pracownicy Specjalistycznego Ośrodka jak i innych struktur wchodzacych w sklad ZUIK przechodzili przez swoiste "studium" interwencji kryzysowej obejmujące takie zagadnienia jak podstawy profesjonalnego pomagania osobom w kryzysie, interwencja w kryzysach suicydalnych, pomoc ofiarom traumy masowej, pomoc w przeżywaniu żałoby, ale również przeciwdziałanie i radzenie sobie ze stresem i kryzysem samych "pomagaczy" (wypalenie zawodowe). Na uwagę zasługuje staranność "polityki szkoleniowej" realizowanej przez Grażynę Pisarczyk i Małgorzatę Skup, (polityki wspieranej konkretnym zrozumieniem zarówno przez Dyrekcję kieleckiego MOPR-u jak i Władze Miasta). Dbając o wyrównywanie poziomu kompetencji w zakresie pomagania zatrudnianych w jednostkach ZUIK pracowników umożliwiają im uczestniczenie w podobnych doświadczeniach szkoleniowych realizowanych zarówno przez GIPiS ARCAN jak i inne ośrodki szkoleniowe.
Nasze obserwacje działań podejmowanych przez pracowników ZUIK wskazują na ich wysoką użyteczność w sytuacjach różnorakich kryzysów i traum dotykających mieszkańców Kielc. Świadomość ta jest dla nas - osób mających skromny ale chyba istotny wkład w jakość działań naszych kieleckich przyjaciół - źródłem poczucia sensu i satysfakcji z pracy.

 

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie: