Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN reprezentowana przez Mirosława Madejskiego i Wojciecha Szlagurę, którzy posiadają Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie interwencji w kryzysie, przeprowadziła zajęcia pt. Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej w ramach szkolenia specjalizacyjnego w zakresie Psychologia Kliniczna realizowanego przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM
w Poznaniu w listopadzie 2013 r.

Zajęcia 30. godzinne prowadzone były w formie warsztatu. Prowadzący w oparciu o zbudowane relacje z uczestnikami i stopniowe poznawanie ich osobistych doświadczeń w pracy z osobami w kryzysie, przekazali bardzo konkretną, uporządkowaną wiedzę na temat psychologii kryzysu, osobistych zasobów niezbędnych do pracy z osobą w kryzysie, oceny stanu klienta kryzysowego, budowania kontaktu, modeli i stylów działania. Najważniejszym etapem szkolenia było przekazanie narzędzia służącego do oceny nasilenia kryzysu i nauczenie uczestników posługiwania się nim. Do wszystkich poruszonych zagadnień, przygotowane zostały dobrze zredagowane materiały. Dodatkową zaletą prowadzących było umiejętne posługiwaniem się humorem, co przekładało się na dobrą atmosferę panującą w grupie i duże obustronne zaangażowanie się w pracę.

Uczestnicy otrzymali zaświadczenie odbycia 30. godzinnego szkolenia, które posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak
kierownik merytoryczny
szkolenia specjalizacyjnego
w zakresie Psychologia Kliniczna