Departament Społeczno - Wychowawczy Ministerstwa Obrony Narodowej

"Proszę przyjąć słowa uznania i podziękowania za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej dla koordynatorów i konsultantów dowódców jednostek wojskowych ds. psychoprofilaktyki.

Sposób prowadzenia zajęć, zaangażowanie, profesjonalizm i otwartość zjednały Panom szacunek i sympatię uczestników szkolenia. Przekazana wiedza zawodowa i bogate doświadczenie pomogą psychologom w pracy z żołnierzami, często wykonującymi trudne, bojowe zadania, wymagające hartu ducha i odporności.

Za niezwykle cenne uważam wyniesione przez uczestników szkolenia przekonanie, że w obliczu sytuacji kryzysowej niezbędna jest nie tylko wiedza i umiejętność właściwego działania, ale przede wszystkim wrażliwość, życzliwość i wyrozumiałość.

Liczę na kontynuację naszej współpracy..."

dr Marek Tarczyński - Dyrektor