Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Marysinie - Piaskach

"Serdecznie dziękujemy za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia "Interwencja Kryzysowa - Podejście Profesjonalne".

Szkolenie zostało bardzo dobrze odebrane przez uczestników, w sumie 25 osób z różnych instytucji, które w swojej pracy spotykają się ze zjawiskiem przemocy. Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie, co również zostało zauważone przez uczestników.

Wiadomości zdobyte podczas szkolenia zostaną z pewnością wykorzystane w dalszej pracy zawodowej, a także pozwolą spojrzeć na przemoc jako problem społeczny..."

br. Fryderyk, Sebastian Frost - Kierownik