Zespół Interwencji Kryzysowej

Zakres usług:

 • Pomoc psychologiczna
 • Psychoterapia
 • Grupy wsparcia
 • Pomoc i terapia logopedyczna.

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Przemoc seksualna
 • Wykorzystywanie seksualne dzieci
 • Utraty okołoporodowe
 • Utraty - żałoba, żal
 • Bezrobocie
 • Wypadki, katastrofy
 • Zaburzenia mowy i artykulacji Kryzysy małżeńskie kryzysy życiowe

Adres:

Okrzei 9
59-220 Legnica (dolnośląskie)

Telefon:

76-722-18-36
76-721-53-42

Zasięg: miasto Legnica
Organ nadrzędny: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy
Szef: Joanna Chanas-Rytwińska

Czynny: poniedziałek - piątek 7:30-18:00

Tryb przyjmowania klientów: Psycholodzy, terapeuci i logopeda przyjmują bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.