Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zakres usług:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc socjalna (praca socjalna)
 • Pomoc prawna
 • Psychoterapia
 • Grupy wsparcia
 • Hostel

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Bezrobocie
 • Wypadki, katastrofy

Adres:

Piękna 2
43-300 Bielsko - Biała (śląskie)

Telefon:

33/814 62 21

Zasięg: miasto Bielsko-Biała i powiat bielski
Organ nadrzędny: Urząd Miejski Bielsko-Biała
Szef: Małgorzata Malinowska

Czynny: całodobowo - 7 dni w tygodniu

Tryb przyjmowania klientów: osobiście, telefonicznie, interwencje wyjazdowe