Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii

Zakres usług:

 • Pomoc psychologiczna
 • Psychoterapia
 • Grupy wsparcia
 • Hostel
 • telefon zaufania

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Przemoc seksualna
 • Wykorzystywanie seksualne dzieci
 • Bezrobocie
 • Wypadki, katastrofy
 • uzależnienia

Adres:

Chrobrego 16
44-200 Rybnik (śląskie)

Telefon:

(0-32) 422-56-39

Zasięg: miasto Rybnik
Organ nadrzędny: Urząd Miasta Rybnika
Szef: mgr Katarzyna Kusz

Czynny: całodobowy

Tryb przyjmowania klientów: osobiście, telefonicznie, z interwencji