Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Punkt Interwencji Kryzysowej

Zakres usług:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc socjalna (praca socjalna)
 • Pomoc prawna
 • Psychoterapia
 • Grupy wsparcia
 • grupy informacyjno-edukacyjne, Treningi Umiejętności

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Przemoc seksualna
 • Wykorzystywanie seksualne dzieci

Adres:

Koziełka 2
44-190 Knurów (śląskie)

Telefon:

(0-32) 335-50-11

E-mail:

Zasięg: Knurów
Organ nadrzędny: Prezydent Miasta Knurów
Szef: Małgorzata Cisek-Sopel

Czynny: poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30

Tryb przyjmowania klientów: 7.30-15.30