18-tą edycję Intensywnego Kursu Interwencji Kryzysowej zaczynamy 19 kwietnia 2018 r.

W kwietniu 2018 roku  rozpoczynamy kolejną, osiemnastą edycję  Intensywnego Kursu Interwencji Kryzysowej.
 
Podstawowym celem naszego Kursu jest nauczenie uczestników myślenia i działania w paradygmacie profesjonalnej interwencji kryzysowej czyli adekwatnego rozumienia stanu osoby w kryzysie - jej myślenia, odczuwania i zachowań. Oznacza to również umiejętność doboru narzędzi oceny jej stanu i sposobów pracy nad wyjściem z kryzysu.
 
Program Kursu otrzymał formalną akceptację Zarządu Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
(zniżka 25% dla studentów obowiązuje nadal)
 
Planowany cykl składa się z:
 • czterech  30 godzinnych spotkań,
 • realizowanych w zamkniętej grupie.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z ludźmi w kryzysie lub zainteresowanych tą formą pomagania (pracownicy instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, służb emergencyjnych, sądownictwa, pozarządowych organizacji pomocowych, charytatywnych, studentów ostatnich lat kierunków związanych z pomaganiem itp.).

Terminy spotkań:

 1. 19 - 21 kwietnia 2018
  Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
 2. 17 - 19 maja 2018
  Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem
 3. 14 - 16 czerwca 2018
  Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof
 4. 6 - 8 września 2018
  Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby
Tematyka
 1. Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
  Kontakt ze sobą - wgląd we własne procesy psychiczne, komunikowanie się w pomaganiu, podstawowe zmienne relacyjne w procesie pomagania, kryzys - definicja i dynamika, "wewnętrzna mapa" interwenta a efektywność pomagania, analiza własnych zasobów i deficytów w kontekście interwencji kryzysowej, główne teorie kryzysu, ocena stanu klienta kryzysowego, problematyka kryzysu chronicznego, modele interwencji kryzysowej, budowanie kontaktu z klientem w kryzysie, style działania w interwencji kryzysowej, sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
 2. Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem
  Specyfika podatności na zagrożenie samobójcze w różnych okresach rozwojowych, teorie zachowań suicydalnych, osoba zagrożona samobójstwem - portret psychologiczny, syndrom presuicydalny, sposoby oceny zagrożeń samobójczych, czynniki podwyższonego ryzyka u młodzieży i osób dorosłych, problemy relacyjne w pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem, najczęstsze błędy w pracy z zagrożeniami samobójczymi, zasady i procedury efektywnej interwencji działania postwencyjne - planowanie i pomoc w rodzinie i w szkole.
 3. Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof
  Istota doświadczenia traumatycznego, psychologia ofiar wydarzeń losowych, metody szybkiej diagnozy głębokości uszkodzenia przez uraz (koncepcja Ryzyko - Zagrożenie), Zespół Stresu Pourazowego, sposoby identyfikacji zasobów radzenia sobie osób dotkniętych katastrofą, integralny model radzenia sobie BASIC Ph (wg M. Lahada) indywidualna i grupowa interwencja kryzysowa wobec ofiar kataklizmów i katastrof, zasady pomagania grupom i społecznościom, warunki efektywnego wykorzystania techniki grupowego odreagowania, proces debriefingu (CIPR a CISD).
 4. Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby
  Swoistość kryzysu utraty, dynamika doświadczania żałoby, fazowe ujęcia procesu żalu i żałoby po stracie, dziecko w żałobie, rodzaje utrat - różnicowanie przeżywania wg typów relacji, patologizacja procesu żałoby - czynniki i rozpoznawanie, interwencja kryzysowa w żałobie - cele, procedury, pomoc dziecku w przeżywaniu utraty, współpraca z otoczeniem społecznym osoby w żałobie, dyrektywy dla terapii klientów w patologicznym procesie żałoby, problematyka relacji w pomaganiu osobom przeżywającym kryzys utraty, ochrona interwenta przed doświadczaniem "wtórnej traumy".

Treści programu zostały zaakceptowane przez Sekcję Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Absolwenci kursu otrzymują certyfikat zawierający szczegółowe informacje o treściach szkolenia i ilości godzin.

ProwadzenieMirosław Madejski, Wojciech Szlagura

Cena za uczestnictwo w kursie - 2600 zł (udział w zajęciach + materiały edukacyjne).

Zniżka dla studentów 25% (cena 1950 zł) - dotyczy studentów ostatnich lat kierunków pomocowych (np. psychologia, praca socjalna, pedagogika, medycyna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, nauki o rodzinie itp.). Wymagane zaświadczenie lub dokument potwierdzający status studenta.

Kurs odbywa się w - ośrodku Dwór Jur-Gast  w Wiśle - zajęcia oraz zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem. Koszt zakwaterowania i wyżywienia za jedną sesję - ok. 200 zł - płatny w częściach, za każdą sesję - w recepcji Dwór Jur-Gast).

Ważne - uczestnicy kursu akceptują warunek pobytu (noclegu i wyżywienia) w Dworze Jur - Gast w Wiśle. Kalkulacja kosztu uczestnictwa zostala sporządzona przy warunku skorzystania z noclegu i wyżywienia w miejscu, w którym odbywają się zajęcia.

Istnieje możliwość zapłaty za uczestnictwo (2600 zł) w czterech ratach po 650 zł przed każdą kolejną sesją (studenci po 488 zł).

W przypadkach losowych po pisemnej (e-mail) rezygnacji z uczestnictwa (po wniesieniu całości opłaty) zwracamy opłatę pomniejszoną o wysokość zadatku.

Zgłoszenia uczestnictwa - do 15 marca 2018 r. na formularzu zgłoszeniowym lub e-mail, telefon - formularz zgłoszenia - oraz wpłata zadatku w wysokości 260 zł (studenci 195 zł) bezpośrednio po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

(Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników szkolenia - o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Późniejsze zgłoszenia będą honorowane w przypadku wolnych miejsc)

Wpłaty na konto:

MultiBank 41 114020170000410202788420

Kontakt:e-mail – gipis@interwencjakryzysowa.pl, tel. 606 319 203 (preferowany), tel. 33 816 65 73

Szkolenie odbędzie się w Wiśle - Dwór Jur-Gast, 43-460 Wisła, ul. Stalmacha 1,  tel.: 33 855 27 62, fax: 33 486 71 02, kom: +48 694 133 067,  www.dworjurgast.pl

Dwór Jur-Gast mieści się w centrum Wisły, naprzeciwko dworca PKP i PKS.

UWAGA!

Istnieje też możliwość realizacji szkoleń - całego kursu lub wybranych tematów - dla zorganizowanych grup (do 25 osób) w miejscu i czasie wskazanym przez zamawiających.